1/5

Peuterklas

De peuterklas richt zich vooral op het experimenteren. Hier staat BUMBA centraal. Bumba is op peuterleeftijd vaak graag gezien en een springplank om zich verder te ontplooien.  Er wordt ingezet op zelfredzaamheid: zelfstandig naar het toilet gaan (broek naar beneden doen en zelf terug omhoog doen, rits toedoen), jas zelf aandoen, handen wassen,... Verder is het belangrijk dat peuters zich goed voelen en betrokken zijn. Eenmaal dit is komen ze vanzelf tot leren.

Kortom: doen doen en nog eens doen staat centraal.

Nieuw op school? Klik hier voor onze infobrochure.